Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over politiegeweld bij een demonstratie op het Malieveld

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-03-2021
Politiegeweld bij een demonstratie op het Malieveld.