Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht 'Hoe het CBS en T-Mobile de privacy schonden'

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.