Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over de artikel 7-procedure tegen EU-lidstaten Polen en Hongarije

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De artikel 7-procedure tegen EU-lidstaten Polen en Hongarije

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid