Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Helder en De Jong over de boete die is opgelegd aan Stichting SIGNI Zoekhonden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De boete die is opgelegd aan Stichting SIGNI Zoekhonden.

Indiener L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid