Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Laçin, Kröger, Moorlag, Schonis en Van Esch over het vervangen van de Paddepoelsterbrug en de aangenomen motie-Laçin c.s. (Kamerstuk 35570-A, nr. 30)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.