Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Helvert en Palland over het bericht 'Gaat de Nederlandse industrie aan boord van Nederlandse onderzeeboten?'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. Visser, staatssecretaris van Defensie
  • Mede ondertekenaar
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Gaat de Nederlandse industrie aan boord van Nederlandse onderzeeboten?'

Indiener M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid