Schriftelijke vragen

De verlenging van de jachtakte

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

31-03-2021
Antwoord op vragen van het lid Van Dam over de verlenging van de jachtakte

16-03-2021
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Dam over de verlenging van de jachtakte