Schriftelijke vragen : De passage in de Kamerbrief nr. 2021D05706 waarin staat dat ondernemers tot eind maart moeten wachten tot zij TVL kunnen aanvragen vanwege het feit dat de Europese Commissie dan pas haar goedkeuring heeft gegeven.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
  • Indiener
    Thierry Aartsen, Kamerlid VVD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Aartsen over de passage in Kamerstuk 35420, nr. 235 waarin staat dat ondernemers tot eind maart moeten wachten tot zij TVL kunnen aanvragen vanwege het feit dat de Europese Commissie dan pas haar goedkeuring heeft gegeven.

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
Naar boven