Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van den Berge en Van Nispen over onderwijs in het gevangeniswezen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

04-02-2021
Onderwijs in het gevangeniswezen