Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kröger en Smeulders over de onderbetaling van medewerkers bij de Coronacallcenters

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De onderbetaling van medewerkers bij de coronacallcenters

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid
Naar boven