Schriftelijke vragen : Het bericht dat journalisten stiekem konden meekijken bij online tentamens.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Gericht aan
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    L. van Raan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Esch over het bericht dat journalisten stiekem konden meekijken bij online tentamens

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Raan over het bericht dat journalisten stiekem konden meekijken bij online tentamens

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap