Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van den Nieuwenhuijzen en Buitenweg over het bericht dat Huawei in technologie investeert voor de etnische profilering van Oeigoeren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede namens
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat Huawei in technologie investeert voor de etnische profilering van Oeigoeren

Indiener T.J.H. van den Nieuwenhuijzen, Tweede Kamerlid