Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van den Nieuwenhuijzen en Buitenweg over het bericht dat Huawei in technologie investeert voor de etnische profilering van Oeigoeren

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.