Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over grootschalige en onrechtmatige verzameling van data van burgers door de krijgsmacht, de politie, de Belastingdienst, de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en andere overheidsorganisaties

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
 • Mede ondertekenaar
  A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie
 • Mede ondertekenaar
  W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Antwoord op overige vragen van het lid Verhoeven over grootschalige en onrechtmatige verzameling van data van burgers door de krijgsmacht, de politie, de Belastingdienst, de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en andere overheidsorganisaties

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Verhoeven over grootschalige en onrechtmatige verzameling van data van burgers door de krijgsmacht, de politie, de Belastingdienst, de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en andere overheidsorganisaties

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Grootschalige en onrechtmatige verzameling van data van burgers door de krijgsmacht, de politie, de Belastingdienst, de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en andere overheidsorganisaties.

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid