Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Gerven over het bericht ‘Hoe een bejubeld personeelsplan in de zorg toch sneuvelde’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.