Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Paternotte, Aukje de Vries, Kuiken en Van den Berg over doelgroepen die aanzienlijke moeite hebben met het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs

Download Download

Ondertekenaars