Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het feit dat alle ministers en staatssecretarissen die tevens Kamerlid zijn, afwezig waren bij de hoofdelijke stemmingen over de QR-code en hoe zich dit verhoudt tot het grondwettelijke recht om zonder last te stemmend

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M. Rutte, minister-president
 • Mede namens
  W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede namens
  H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede namens
  W.B. Hoekstra, minister van Financiƫn
 • Mede namens
  C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het feit dat alle ministers en staatssecretarissen die tevens Kamerlid zijn, afwezig waren bij de hoofdelijke stemmingen over de QR-code en hoe zich dit verhoudt tot het grondwettelijke recht om zonder last te stemmen en over wie het besluit tot ontslag genomen heeft

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid