Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kerseboom over de Nederlandse houding t.o.v. China

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kerseboom over de Nederlandse houding t.o.v. China

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Schriftelijke vragen

De Nederlandse houding t.o.v. China.

Indiener S. Kerseboom, Tweede Kamerlid
Naar boven