Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over het rapport van de Europese Rekenkamer over het falen van het EU-migratiebeleid en de gelekte Raadsnotitie voor vrijwillige terugkeer

Download Download

Ondertekenaars