Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de gevolgen voor Nederland van het Pegasus-hack-schandaal

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De gevolgen voor Nederland van het Pegasus-hack-schandaal

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid