Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Ginneken, Van der Laan, Ellemeet, Kathmann en Simons over het bericht 'Kabinet biedt excuses aan voor oude transgenderwet'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Ginneken, Van der Laan, Ellemeet, Kathmann en Simons over het bericht 'Kabinet biedt excuses aan voor oude transgenderwet'

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Kabinet biedt excuses aan voor oude transgenderwet'

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid