Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Pieter Heerma over het bericht dat onafhankelijke experts grote vraagtekens zetten bij het Amsterdamse erfpachtstelsel

Download Download

Ondertekenaars