Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Romke de Jong en Aartsen over het bericht 'Winkelleegstand loopt snel op door corona'

Download Download

Ondertekenaars