Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Paul en Aukje de Vries over het bericht ‘Onderwijsinspectie op bezoek bij Tjalling Koopmans College vanwege hevige onrust, SVPO blijft knokken tegen publicatie rapporten’

Download Download

Ondertekenaars