Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kwint over signalen dat er nog steeds geen zelftesten beschikbaar zijn op scholen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Signalen dat er nog steeds geen zelftesten beschikbaar zijn op scholen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
Naar boven