Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Alkaya over het bericht dat ProRail Spoorwerkers jarenlang heeft blootgesteld aan kankerverwekkend kwartsstof

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Kent en Alkaya over de Zembla uitzending ‘Spoorwerkers worden al ruim 10 jaar blootgesteld aan gevaarlijk kwartsstof’

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht dat ProRail Spoorwerkers jarenlang heeft blootgesteld aan kankerverwekkend kwartsstof

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid
Naar boven