Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Kent over de opkomst van digitale monitoring tijdens het thuiswerken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De opkomst van digitale monitoring tijdens het thuiswerken

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid