Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Diertens over het bericht 'Faillissement van BOPEC kost overheid Bonaire € 300.000'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Faillissement van BOPEC kost overheid Bonaire € 300.000'

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
Naar boven