Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over het bericht ‘Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Eijs over 'Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij'

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij’

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid
Naar boven