Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Sjoerdsma over het bericht dat Afghaanse tolken in levensgevaar komen als de coalitietroepen van de resolute support missie vertrekken uit Afghanistan

Download Download

Ondertekenaars