Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Woude over het bericht ‘Raad van State vreest dat uitstel tot afstel leidt bij kwaliteitsafspraken’

Download Download

Ondertekenaars