Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Antwoord op overige vragen van het lid Verhoeven over grootschalige en onrechtmatige verzameling van data van burgers door de krijgsmacht, de politie, de Belastingdienst, de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en andere overheidsorganisaties

Download Download

Ondertekenaars