Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Roon, Beertema en Fritsma over het bericht dat tientallen Chinese onderzoekers in Delft banden hadden met het Chinese leger

Download Download

Ondertekenaars