Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Esch en Van Raan over watergebruik in datacenters

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Watergebruik in datacenters

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid