Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Agnes Mulder en Joba van den Berg over het artikel 'Een windcoöperatie in een neoliberale wereld. Het grootkapitaal duwt een burgerinitiatief de markt uit'

Download Download

Ondertekenaars