Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Esch over het bericht dat studenten van de Erasmus Universiteit een tweede camera moeten gebruiken bij tentamens

Download Download

Ondertekenaars