Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Esch over het bericht dat studenten van de Erasmus Universiteit een tweede camera moeten gebruiken bij tentamens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Raan en Van Esch over het bericht dat studenten van de Erasmus Universiteit een tweede camera moeten gebruiken bij tentamens

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht dat studenten van de Erasmus Universiteit een tweede camera moeten gebruiken bij tentamens.

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid