Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

Indiener N. Özütok, Tweede Kamerlid
Naar boven