Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het bericht 'Bouwen met hout? Dat is niet duurzaam, zegt de norm'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Bouwen met hout? Dat is niet duurzaam, zegt de norm'

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid