Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over wederom seksueel grensoverschrijdend gedrag op de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Hul over wederom seksueel grensoverschrijdend gedrag op de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Wederom seksueel grensoverschrijdend gedrag op de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA)

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid