Schriftelijke vragen

Discriminerend beleid binnen studentenorganisaties.

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-02-2021
Antwoord op vragen van het lid Paternotte over discriminerend beleid binnen studentenorganisaties

19-01-2021
Uitstel beantwoording vragen van het lid Paternotte over discriminerend beleid binnen studentenorganisaties