Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van den Berge en Futselaar over coulanceregelingen en maatwerk in toelatingseisen voor mbo-, hbo- en wo-studenten

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.