Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van den Berge en Futselaar over coulanceregelingen en maatwerk in toelatingseisen voor mbo-, hbo- en wo-studenten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Coulanceregelingen en maatwerk in toelatingseisen voor mbo-, hbo- en wo-studenten

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid