Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Bergkamp over wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Schriftelijke vragen

Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid