Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht 'Joe Biden kan 5 miljoen Amerikaanse rokers laten stoppen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Gerven over het bericht 'Joe Biden kan 5 miljoen Amerikaanse rokers laten stoppen'

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Joe Biden kan 5 miljoen Amerikaanse rokers laten stoppen’.

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid