Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Postma over containers overboord in Duitse deel van de Noordzee

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Containers overboord in Duitse deel van de Noordzee

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid