Schriftelijke vragen : Het inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in Nederland

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Indiener
    Thierry Baudet, Kamerlid FVD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Baudet over het inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in Nederland

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Baudet over het inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in Nederland

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid