Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de razendsnelle verspreiding van het vogelgriepvirus over Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De razendsnelle verspreiding van het vogelgriepvirus over Nederland

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid
Naar boven