Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat de Leidse rechtenfaculteit vrijwilligers werft voor het nakijken van scripties

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.