Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Geurts over het bericht ‘Column: Democratische vraagtekens over bijplussen stikstofnatuur’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Column: Democratische vraagtekens over bijplussen stikstofnatuur’

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid