Schriftelijke vragen

Het bericht dat de verkiezingssoftware hackbaar is

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

19-11-2020
Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de verkiezingssoftware hackbaar is