Schriftelijke vragen : Het bericht dat de verkiezingssoftware hackbaar is

Download

Indieners

  • Gericht aan
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de verkiezingssoftware hackbaar is

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties