Schriftelijke vragen : Het bericht “Olieplatform verbrijzelt koraalrif op Curaçao – en daarna werd het stil”

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    A.E. Diertens, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Tjeerd de Groot, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Diertens en De Groot over het bericht 'Olieplatform verbrijzelt koraalrif op Curaçao – en daarna werd het stil'

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties