Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Laçin over de toekomst van Groningen Airport Eelde

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De toekomst van Groningen Airport Eelde.

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid